НАРОДНОСТТА НА МАКЕДОНЦИТЕ

Кръсте Мисирков Статията на г. Арсени Йовков1 „Българи в Македония“, поместена в брой 1 на „20 юли“, като че ли отново подига въпроса за народността на македонците, като го разрешава с неопровержими доказателства в полза на българското племе. Авторът на въпросната статия, в една друга своя статия, поместена в последния брои на в. „Пирин“, се … Има още